dinsdag, 17 april 2018 08:05

Politieraad op 25 april 2018 om 20:00

Woensdag 25 april 2018 is het politieraadszitting in de raadzaal van het gemeentehuis in Machelen.

De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar. De agenda kan hier nagelezen worden.

OPENBARE ZITTING

001. Mededelingen.
002. Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 28 februari 2018.
003. Mobiliteitscyclus 201802 - vaststelling van de vacante plaatsen.
004. Jaarrekening 2017.
005. Operationele leasing van een politievoertuig op lange termijn. Vaststelling van de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen (Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking).

BESLOTEN ZITTING

006. Mededelingen.
007. Goedkeuring van de notulen van de besloten zitting van 28 februari 2018.
008. Mobiliteit sui generis - inspecteur van politie. Kennisname.
009. Aanstelling tot aspirant-inspecteur van politie. Kennisname.