woensdag, 16 mei 2018 10:34

Het nieuwe bike-team van onze wijkpolitie al gezien?

De politiezone VIMA schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen allerlei vormen van overlast, door de oprichting van een volwaardig fietsteam binnen de wijkpolitie. Vanaf vandaag zullen de drie politiemensen van het biketeam regelmatig op hun fiets te zien zijn in het straatbeeld van Vilvoorde en Machelen. Hun kerntaak? Werken rond allerhande vormen van overlast, gaande van vandalisme,  sluikstort tot jongeren- of lawaaioverlast. Het is de bedoeling om een zichtbaar en direct aanspreekbaar team te hebben, dat overlastgevers wijst op hun storend gedrag en een luisterend oor biedt voor de burgers die de overlast ervaren. Overlast doen verdwijnen of verminderen door in dialoog te gaan met de betrokken partijen wordt hun belangrijkste opdracht.

 Fietsteam klein VIMA

 

Het bestrijden van criminaliteit, zoals diefstallen en geweldsmisdrijven, is lang niet meer de enige kerntaak van de lokale politiediensten. Om Vilvoorde en Machelen leefbaar te houden dient de politie steeds vaker op te treden tegen allerhande vormen van overlast, die vaak veel storender ervaren worden dan misdrijven. Overlast tast immers het veiligheidsgevoel van de burgers aan. De politiezone VIMA wil van Vilvoorde en Machelen gemeenten maken waar iedereen zich thuis voelt in de publieke ruimte en wederzijds respect een regel is. De oprichting van het biketeam past volledig binnen deze visie.  

Overlast?

Wat het biketeam bijzonder maakt is dat ze dagelijks ingezet worden op mountainbikes. Dat maakt ze erg mobiel maar tegelijk ook aanspreekbaar en zichtbaar. Een fietsteam kan gemakkelijk ingezet worden naar hangjongeren toe in een wandelpark, maar ook bij verkeers- of geluidsoverlast in woonwijken. Ook vormen van kleine criminaliteit zoals sluikstorten en vandalisme kunnen opgespoord en aangepakt worden. Het biketeam zal vooral aanwezig zijn op die plekken waar specifieke vormen van overlast vaak gemeld worden door de burgers of andere personen.

Het is de ambitie om snel probleemoplossend te werken. Dat kan alleen door te luisteren naar het verhaal van enerzijds overlastgever en anderzijds de persoon die het gedrag als storend ervaart en op een kordate manier een oplossing uit te werken.

Geen interventiepatrouille

Het biketeam van de politiezone VIMA is geen interventieploeg maar maakt deel uit van de wijkpolitie. Daar is bewust voor gekozen. De interventiepolitie reageert op noodoproepen, er is daarbij weinig ruimte om een uitgebreid gesprek aan te gaan met de betrokken personen. Interventies moeten snel en efficiënt afgehandeld worden want een andere oproep staat meestal al klaar. Het biketeam daarentegen is een permanente patrouille die tijd heeft om proactief op zoek te gaan naar overlast en de overlastgevers aan te spreken. Ze kunnen bijkomende controles uitvoeren of navolgende gesprekken met overlastgevers of andere betrokken partijen plannen. 

Het biketeam bestaat momenteel uit drie politiemedewerkers die gekozen werden uit de bestaande diensten van het korps. Het zijn medewerkers met ervaring, die Vilvoorde en Machelen goed kennen en weten waar de overlastproblemen zich voordoen. De medewerkers van het citybiketeam zijn herkenbaar aan hun gele fietskledij. Door weer en wind patrouilleren ze op fietsen voorzien van het logo van de politiezone. In de zomer zullen ze vaak te zien zijn in de parken en in de buurt van speelpleinen.  Maar ook in de winter zullen ze intensief en zichtbaar patrouilleren in de straten van Vilvoorde en Machelen. Het is de bedoeling om tegen 2019 een team van vijf medewerkers te hebben.